košík je prázdný

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů (Privacy Policy)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

  INTERSOFT-Automation s.r.o., IČ: 49194437, DIČ: CZ49194437 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Jižní Předměstí 2941, 301 00 Plzeň email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  telefon: +420377680911

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

 

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

E-mailová komunikace, kontaktní formulář, telesales

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace
z objednávek, kontaktního formulář, telesales

Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé, webové stránky

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e- mailů

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

Po dobu max. 38 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

Zobrazení určitých stránek na webu

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook, Youtube)

Souhlas

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Google Analytics

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 1.2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
1.3. zajišťující marketingové služby.
1.4. se všemi příjemci osobních údajů má správce uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu

 

Google US

Analýza chování na webu, online reklama v síti AdWords a Google Analytics

Seznam.cz

CZ

Online reklama v síti Sklik

Microsoft

US

CRM system

Prestashop

US

Platforma pro vedení webových stránek

Joomla

US

Platforma pro vedení webových stránek

MailChimp

US

E-mail marketing

Bookeo

AUS

Rezervace školení a akcí

Linkedin

US

Online marketing

Facebook

US

Online marketing

Twitter

US

Online marketing

Česká pošta

CZ

Expedice objednávek

Geis

CZ

Expedice objednávek

PPL

CZ

Expedice objednávek

PayPal

US

Online platba Paypal

VII. Cookies

 1. Při návštěvě našich webových stránek správce zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek zákazníky.

 2. Pokud si zákazník nepřeje soubory cookies přijímat, může v nastaveních internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku počítače vymazat, zablokovat příjem a může také nastavit, aby byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

VIII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019

 
 

Kontakt

Česká republika
INTERSOFT - Automation s.r.o.
IČ: 49194437
Nepomucká 1355/261, 326 00 Plzeň-Černice
GPS: 49.6972006N, 13.4277131E

Anton Mózer - Elektronika, s.r.o.
Zvolenská 99, Modrý Kameň, 992 01

 

mobil: +420 602 647 033
telefon: +420 377 680 947
fax: +420 377 680 940
Po - Pá:  8:00 - 18:00
So - Ne: po domluvě
Kontaktní osoba: Michal Hlavatý
email:  
michal.hlavaty@intersoft-automation.cz
helmholz@intersoft-automation.cz
telefon:   00421 (0)47 4870 294
fax:   00421 (0)47 4870 294
e-mail:   ame@helmholz.sk
Po - Pá:   8:00 - 17:00
So - Ne:   po domluvě

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek.
captcha